Renault Scenic II

Za pomocą skryptu można uruchomić moduł licznika na stole w celu przeprowadzenia kontroli działania modułu
Dodatkowe możliwości:
– zmiana języka
– kontrola obrotomierza, prędkościomierza
– emulacja przycisku do zmiany komunikatów
Na życzenie można dodać dodatkowe opcje.