Odczytanie kodu z navigacji Ford przez OBDII

Stworzyliśmy nowy skrypt do programatora iPROG PRO odczytujący kod radia z nawigacji Ford. Kod jest potrzebny między innymi do wyjęcia płyty DVD z mapami. Skrypt generuje 3 kody. Pierwszy kod jest do starszych radii, drugi do nowszych a trzeci do najnowszych. Skrypt ma wprowadzoną blokadę czasową liczenia kodów.

Jeśli liczysz częściej kody mamy do zaoferowania cztery opcje:
– jeśli zapłacisz 5 € za skrypt to liczysz jeden kod w ciągu dnia (blokada czasowa 24h)
– jeśli zapłacisz 10 € za skrypt to obliczysz 24 kody dziennie (blokada czasowa 1h)
– jeśli zapłacisz 20 € za skrypt nie mam wprowadzonych blokad czasowych


Skrypt prawidłowo działa z modułem:
MCP2015 lub SJA1000 oraz z rozgałęziaczem OBDII


https://www.youtube.com/watch?v=BVJTd81IMto
Odczyt kodu