Odczytanie kodu z radia Renault, Dacia przez OBDII

Skrypt do programatora iPROG PRO, który odczytuje kod radia w autach
Renault oraz Dacia przez gniazdo OBDII

Opcja płatna skryptu oblicza kody w zależności od ceny:
– raz na 24h – 5 €
– raz na 1h – 8 €
– raz na minutę – 10 €
– bez limitu – 20 €
Renault DACIA

Skrypt prawidłowo działa z modułem:
MCP2015 lub SJA1000 oraz z rozgałęziaczem OBDII

UPDATE:
08-07-2020 dodano odczyt kodu przez OBDII z Renault Megane 3

update 08-07-2020


https://www.youtube.com/watch?v=2_3QRaQ0n5I
Odczyt kodu