Animacja

Przykład animacji dowolnego napisu na wyświetlaczu. Przykładem animacji jest animowany napis na wyświetlaczu samochodu Mazda 6. Na przedstawionym wyświetlaczu można nie tylko pisać, ale animować napisy. Wyświetlacz sterowany jest siecią CAN.

WYŚWIETLACZ MAZDA 6