Archiwum kategorii: Szkolenia

Szkolenia ON-LINE od marca 2021

Tak zgadza się jesteśmy ON-LINE od marca 2021. Pierwsze dwa szkolenia on-line już są przygotowane. Na czym polegają szkolenia on-line – jest to nauka indywidualna pod okiem trenera, który prowadzi Ciebie podczas zajęć. Czas trwania zajęć jest indywidualnie ustalony z uczestnikiem. Nasza propozycja to 2 godziny dydaktyczne co dziennie w ciągu tygodnia. Zapytasz się dlaczego tak. Odpowiedź jest prosta – są to zajęcia z programowania – masz czas na przemyślenia i praktyczne przygotowanie „zadania domowego”.

Przed pierwszymi zajęciami dostaniesz instrukcję co należy przygotować, zainstalować i przetestować aby móc bez problemów uczestniczyć w zajęciach on-line. Zajęcia są prowadzone w formie webinaria. Podczas szkolenia słyszysz prowadzącego oraz widzisz jego ekran – możesz zadawać pytania. W trakcie szkolenia zostaje przyznany dostęp do indywidualnego forum gdzie można zadawać pytania nawet po zakończeniu szkolenia. Każde szkolenie może być nagrywane i udostępniane dla Ciebie na forum w celu powtórzenia materiału z zajęć.


Jeśli nie posiadasz programatora UPA-USB S istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wraz z dodatkowymi akcesoriami potrzebnymi na szkoleniu, po wpłaceniu indywidualnie określonego wadium na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po zakończeniu szkolenia uczestnik ma niezwłocznie w ciągu 3 dni odesłać działający sprzęt – po sprawdzeniu przesyłki wadium zostanie natychmiast zwrócone. Jeśli po szkoleniu będziesz miał ochotę zatrzymać sprzęt – zostanie wystawiona faktura.

Szkolenia stacjonarne, które zostały przygotowane w wersji on-line :
Nauka tworzenia skryptów do UPA-USB S firmy Elrasoft
Nauka tworzenia skryptów do analizatora CAN firmy Elrasoft


Przykład praktycznego wykorzystania skryptów analizatora CAN firmy Elrasoft

Czas trwania szkolenia on-line: 1 tydzień
Organizacja szkoleń: od poniedziałku do piątku
Godzina rozpoczęcia szkolenia: ustalana indywidualnie z prowadzącym
Ilość godzin: 8h
Maksymalna ilość uczestników: 1-5 osób

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu on-line prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na adres e-mail : biuro@ecaredu.pl

Cena szkolenia 1500 zł

Nauka tworzenia skryptów do UPA-USB S firmy Elrasoft

Nauka tworzenia skryptów oparta jest na wbudowanym w programie module Script IDE, który służy do pisania skryptów wspomagających użytkowanie programatora UPA-USB oraz UPA-USB S. Zadaniem skryptu jest uproszczenie pracy z odczytywaniem informacji z układów scalonych oraz automatyczną obróbką tych danych. Interfejs użytkownika tworzy się błyskawicznie dzięki technologii VCL a napisanie kilku linijek kodu jest wspomagane przez system podpowiadający

Po szkoleniu każdemu uczestnikowi zostaje przyznany dostęp do forum na którym może zadawać pytania i rozwijać swoje umiejętności pod okiem trenera.

Plan szkolenia:

Opis środowiska
Sposób pisania programów
Zakończenie instrukcji
Wstawianie opisów i komentarzy programu
Zastosowanie zmiennych i stałych
Grupowanie danych – tablice
Konwersja typów
Operatory logiczne
Funkcje matematyczne
Formatowanie wyników z obliczeń (Format)
Pętle, funkcja warunkowa, funkcja wyboru
Tworzenie procedur oraz funkcji
Komunikacja programu z użytkownikiem

Script IDE (przykład skryptu)

Opis funkcji programu
Zarządzanie projektem
– właściwości komponentów
– zdarzenia komponentów
Struktura projektu
Narzędzia

Skrypt

Tworzenie projektu
Zapis projektu
Odczyt projektu
Struktura skryptu
Wprowadzenie modyfikacji
Uruchomienie projektu – testowanie
Kompilacja programu do pliku wynikowego
Uruchomienie gotowego skryptu
Wysyłanie ramek CAN ze skryptu
Odczyt ramek z magistrali CAN
Tworzenie przykładowych skryptów na zajęciach

Czas trwania szkolenia: 1 dni
Organizacja szkoleń: sobota
Ilość godzin: 8h
Maksymalna ilość uczestników: 5 osób


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa na adres e-mail : biuro@ecaredu.pl

Koszt szkolenia 1500zł

Nauka tworzenia skryptów do analizatora CAN firmy Elrasoft

Nauka tworzenia skryptów oparta jest na wbudowanym w programie module Script IDE, który służy do pisania skryptów wspomagających użytkowanie analizatora CAN. Zadaniem skryptu jest uproszczenie pracy z wysyłaniem i odbieraniem ramek z magistrali CAN oraz automatyczną obróbką przychodzących danych. Interfejs użytkownika tworzy się błyskawicznie dzięki technologii VCL a napisanie kilku linijek kodu jest wspomagane przez system podpowiadający.

Po szkoleniu każdemu uczestnikowi zostaje przyznany dostęp do forum na którym może zadawać pytania i rozwijać swoje umiejętności pod okiem trenera.

Plan szkolenia:

Opis środowiska

Sposób pisania programów
Zakończenie instrukcji
Wstawianie opisów i komentarzy programu
Zastosowanie zmiennych i stałych
Grupowanie danych – tablice
Konwersja typów
Operatory logiczne
Funkcje matematyczne
Formatowanie wyników z obliczeń (Format)
Pętle, funkcja warunkowa, funkcja wyboru
Tworzenie procedur oraz funkcji
Komunikacja programu z użytkownikiem

Script IDE

Opis funkcji programu
Zarządzanie projektem
– właściwości komponentów
– zdarzenia komponentów
Struktura projektu
Narzędzia

Skrypt

Tworzenie projektu
Zapis projektu
Odczyt projektu
Struktura skryptu
Wprowadzenie modyfikacji
Uruchomienie projektu – testowanie
Kompilacja programu do pliku wynikowego
Uruchomienie gotowego skryptu
Wysyłanie ramek CAN ze skryptu
Odczyt ramek z magistrali CAN
Tworzenie przykładowych skryptów na zajęciach

Czas trwania szkolenia: 1 dni
Organizacja szkoleń: niedziela
Ilość godzin: 8h
Maksymalna ilość uczestników: 1-5 osób


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa na adres e-mail : biuro@ecaredu.pl

Cena szkolenia 1500 zł

Reverse Engineering

Jest to zaawansowane szkolenie, które łączy w sobie teorie i praktykę z dziedziny elektroniki oraz informatyki. Na szkoleniu z Reverse Engineering – zajmujemy się badaniem modułów elektronicznych powszechnie występujących w samochodach, w celu ustalenia jak one działają oraz jak można je przystosować go do własnych celów. Zajęcia prowadzone są w oparciu o produkty bułgarskiej firmy Elrasoft, programator UPA-USB S oraz analizator CAN (umiejętność obsługi tych produktów przez uczestnika jest mile widziana na tym szkoleniu). Uczestnik szkolenia trenuje odczyt informacji z magistrali CAN, potrafi zastosować odczytane informacje, tworzy własny programu.

Napis na LCD: „Zapraszamy do nauki CAN” – jedno z ćwiczeń na szkoleniu
Przechwytywanie ramek sterujących wyświetlaczem – jedno z ćwiczeń na szkoleniu

 

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Organizacja szkoleń: sobota i niedziela
Ilość godzin: 16h
Maksymalna ilość uczestników: 5


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia na adres e-mail : biuro@ecaredu.pl

Koszt szkolenia 4000 zł

Reverse Engineering2 do kwadratu

Tak to prawda ”do kwadratu” jest potęgą o wykładniku równym 2 i takie będzie to szkolenie: zaawansowane i rozwinięte – podwójnie w stosunku do pierwszego szkolenia z Reverse Engineering. W tej części szkolenia wykorzystasz poznaną wiedzę z poprzedniego szkolenia do tworzenia własnych emulatorów CAN umożliwiających np.: naprawę urządzenia na stole bez posiadania auta.

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Organizacja szkoleń: sobota i niedziela
Ilość godzin: 16h
Maksymalna ilość uczestników: 5 (tylko uczestników RE )


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa na adres e-mail : biuro@ecaredu.pl

Koszt szkolenia 4000 zł