Emulator CAN: LCD Opel TID,BID…

Skrypt do programatora iPROG PRO, za pomocą którego można uruchomić wyświetlacz na stole w celu przeprowadzania naprawy

LCD Opel

Skrypt prawidłowo działa z modułem: MCP2015

Po zaznaczeniu opcji Show hint w programie można zobaczyć sposób podłączenia
Show hint