Odczytanie kodu z radia 6000 CD by Visteon zamontowanym we Fordzie za pomocą gniazda OBDII

Stworzyliśmy skrypt do programatora iPROG PRO odczytujący kod radia 6000 CD by VISTEON.

Jeśli liczysz częściej kody mamy do zaoferowania cztery opcje:
– jeśli zapłacisz 5 € za skrypt to liczysz jeden kod w ciągu dnia (blokada czasowa 24h)
– jeśli zapłacisz 8 € za skrypt to obliczysz 24 kody dziennie (blokada czasowa 1h)
– jeśli zapłacisz 10 € za skrypt to obliczysz około 60 kodów na godzinę (blokada czasowa 1 minuta)
– jeśli zapłacisz 20 € za skrypt nie mam wprowadzonych blokad czasowychSkrypt prawidłowo działa z modułem:
MCP2015 lub SJA1000 oraz z rozgałęziaczem OBDII