Reverse Engineering2 do kwadratu

Tak to prawda ”do kwadratu” jest potęgą o wykładniku równym 2 i takie będzie to szkolenie: zaawansowane i rozwinięte – podwójnie w stosunku do pierwszego szkolenia z Reverse Engineering. W tej części szkolenia wykorzystasz poznaną wiedzę z poprzedniego szkolenia do tworzenia własnych emulatorów CAN umożliwiających np.: naprawę urządzenia na stole bez posiadania auta.

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Organizacja szkoleń: sobota i niedziela
Ilość godzin: 16h
Maksymalna ilość uczestników: 5 (tylko uczestników RE )


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa na adres e-mail : biuro@ecaredu.pl

Koszt szkolenia 4000 zł