Nauka tworzenia skryptów do analizatora CAN firmy Elrasoft

Nauka tworzenia skryptów oparta jest na wbudowanym w programie module Script IDE, który służy do pisania skryptów wspomagających użytkowanie analizatora CAN. Zadaniem skryptu jest uproszczenie pracy z wysyłaniem i odbieraniem ramek z magistrali CAN oraz automatyczną obróbką przychodzących danych. Interfejs użytkownika tworzy się błyskawicznie dzięki technologii VCL a napisanie kilku linijek kodu jest wspomagane przez system podpowiadający.

Po szkoleniu każdemu uczestnikowi zostaje przyznany dostęp do forum na którym może zadawać pytania i rozwijać swoje umiejętności pod okiem trenera.

Plan szkolenia:

Opis środowiska

Sposób pisania programów
Zakończenie instrukcji
Wstawianie opisów i komentarzy programu
Zastosowanie zmiennych i stałych
Grupowanie danych – tablice
Konwersja typów
Operatory logiczne
Funkcje matematyczne
Formatowanie wyników z obliczeń (Format)
Pętle, funkcja warunkowa, funkcja wyboru
Tworzenie procedur oraz funkcji
Komunikacja programu z użytkownikiem

Script IDE

Opis funkcji programu
Zarządzanie projektem
– właściwości komponentów
– zdarzenia komponentów
Struktura projektu
Narzędzia

Skrypt

Tworzenie projektu
Zapis projektu
Odczyt projektu
Struktura skryptu
Wprowadzenie modyfikacji
Uruchomienie projektu – testowanie
Kompilacja programu do pliku wynikowego
Uruchomienie gotowego skryptu
Wysyłanie ramek CAN ze skryptu
Odczyt ramek z magistrali CAN
Tworzenie przykładowych skryptów na zajęciach

Czas trwania szkolenia: 1 dni
Organizacja szkoleń: niedziela
Ilość godzin: 8h
Maksymalna ilość uczestników: 1-5 osób


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa na adres e-mail : biuro@ecaredu.pl

Cena szkolenia 1500 zł